Mauremys reevesii / Chinese driekielschildpad- Care

Vorige Artikel 16 van 23 Volgende
Specificatie Omschrijving
Klasse: Reptilia
Orde: Testudines
Onderorde: Cryptodira
Familie: Geoemydidae
Subfamilie: Geoemydinae
Wetenschappelijke naam: Mauremys reevesii
Nederlandse benaming: Chinese Driekielschildpad
Engelse benaming: Chinese pond turtle
Dieet: Omnivoor
Gemiddelde leeftijd: 20+ jaar
Gemiddelde lengte: 12-18cm
Herkomst: Azie
Leefwijze: Aquatisch
Voortplanting: ovipaar / eierleggend
Status: Bedreigd
Cites: B / II

Mauremys reevesii, (Gray, 1831)

De Chinese driekielschildpad is samen met de streepnekschildpad (Ocadia sinensis) verreweg een van de meest gehouden soorten Aziatische schildpadden. Dit komt doordat beide soorten in grote getallen gekweekt worden op schildpad “farms” in vooral China en Taiwan. Hiervandaan worden deze in grote aantallen geëxporteerd naar andere Aziatische landen, de V.S. en ook Europa waar de schildpadjes voor lage prijzen te vinden zijn in vele dierenwinkels en op de bekende beurzen. Door het voormaat en uiterlijk van jonge dieren vallen veel mensen voor deze soort en de verwachting is dat, nu de verkoop van Trachemys scripta soorten (sierschildpadden) verboden is in o.a. Nederland, de vraag naar deze soorten alleen maar zal stijgen. Van deze twee soorten is de Mauremys reevesii degene met het grootste aanpassingsvermogen. Dit maakt het een goede optie voor beginners, maar soms resulteert het ook dat de dieren in minimale omstandigheden nog “overleven”, lees u daarom goed in voor de aanschaf van deze (of elke andere) soort om misvattingen te voorkomen. Ook de Ocadia sinensis heeft een groot aanpassingsvermogen maar verlangt iets hogere temperaturen, ondergaat geen winterslaap, word groter en heeft een voornamelijk plantaardig dieet.

 

Uiterlijke kenmerken:  Mauremys reevesii is een relatief kleine waterschildpad met een duidelijk verschil in formaat en uiterlijk tussen beide sexen. Mannen bereiken gemiddeld een lengte van 12cm. Vrouwtjes worden gemiddeld 13/15cm maar kunnen (mede afhankelijk van herkomstgebied) 20cm+ meten. Als jong dier hebben de schildpadden een bruin/grijze tot zeer donkere basiskleur met die lengtestrepen over de verhoogde kielen op hun schild, soms is langs de rand van het schild op de marginalen een lichte rand te zien. De staart is lang maar niet zo lang als bij sommige andere soorten Mauremys. De kop is breed, met een weinig afgescheiden nek en de poten zijn stevig gebouwd. Op de kop ziet men een onregelmatig patroon aan de zijden van het gezicht. Naarmate de dieren ouder worden is vooral bij mannen dit patroon minder prominent. Bij de vrouwtjes blijft deze duidelijke zichtbaar. Het plastron is licht tot donker van kleur met een donkere kleuring op de platen die samensmelt. Soms word dit plastron bijna geheel donker met slechts nog de lichtere basiskleur zichtbaar op de marginalen. Naarmate de dieren volwassen worden verdwijnen de drie lengtestrepen die zichtbaar zijn op de kielen op het schild en de kielen worden minder prominent, maar blijven zichtbaar. De Schildkleur word vaak een uniform bruin. Mannelijke dieren zijn vaak donkerder dan de vrouwtjes en sommige mannelijke exemplaren worden geheel diepzwart van kleur.

Hybriden:  zowel in hun natuurlijke herkomstgebied als in gevangenschap (zowel per ongeluk als intentioneel) zijn er veel hybrides bekend van de Mauremys reevesii met andere verwante soorten, iets wat veel voorkomt in de Geoemydidae familie maar de M. reevesii spant mogelijk de kroon. Er zijn kruisingen bekend met de Mauremys nigricansMauremys japonicaMauremys annamensisSacalia quadriocellataCuora amboinensis, Cuora flavomarginata, de Mauremys pritchardi beschreven door Mccord in 1997 blijkt een natuurlijke hybride van M. reevesii X Mauremys mutica te zijn en er zijn hybrides met een van de andere veel gekruiste soort… de Ocadia sinensis

Doordat de Ocadia sinensis en Mauremys reevesii veelal op dezelfde farms worden gekweekt wilt het wel eens gebeuren dat er een dier van de ene in de andere vijver terecht komt en hier paart met dieren van de andere soort. Uiteraard gebeurd dit ook intentioneel in de zoektocht naar “iets nieuws”. Zeker nu er ook meer mutaties gevonden worden van deze twee soorten. Het keerpunt is dat een hybride tussen Ocadia sinensis en de Mauremys reevesii zeker als jong zeer sterk kan lijken op een van beide soorten. Heeft men geen uitgebreide kennis van de onderscheiding tussen de soorten, dan kan dit op termijn ervoor zorgen dat men weer gaat kweken met deze hybriden. Met het resultaat dat er onbedoeld op M. reevesii of O. Sinensis lijkende schildpadden als “puur” worden verkocht terwijl deze dit eigenlijk niet zijn. Nu is de natuurlijke waarde van beide soorten niet hoog in de vorm van ze zijn zeer algemeen en de kans dat men deze herintroduceerd zeer gering, toch willen we dit voorkomen. Bij de foto’s van dit artikel ziet u een foto met een “pure” O. sinensisM. reevesii en een hybride tussen beide soorten. Zoals men ziet toont dit dier kenmerken van beide soorten. 1) Mauremys reevesii jongen hebben een vrij recht gevormd schild met drie enigszins verhoogde kielen over de lengte, over deze kielen loopt een lichter gekleurde aaneengesloten lijn. De Ocadia sinensis heb een wat ronder gevormd schild met alleen een verhoogde kiel over de ventrale schilden (rugschilden). Over de ribschilden ziet men een patroon van verlengde vlekken, zoals men ziet raken deze elkaar bij een puur dier niet. Een afwijkende O. sinensis die dus een patroon van aaneengesloten lijnen toont op het carapax is mogelijk een hybride. 2) Mauremys reevesii heeft vooral als jong dier een vrij stevige ronde kop en brede nek. Op de kop ziet men alleen een fijn patroon aan de zijkanten maar nooit bovenop de kop zelf. Ocadia sinensis heeft een meer spitse smalle kop (vergelijkbaar met Mauremys japonica, welke ooit onder hetzelfde genus geplaatst was) met een meer afgescheiden nek en een patroon van dunne rechte lijnen over het gehele gezicht die doorlopen in de nek. Dit patroon ziet men ook van bovenaf duidelijk op de zijden van de bovenkant van de kop. Bij een hybride ziet men vaak dat de kop hier net tussen zit wat betreft breedte en het patroon te uitgebreid is voor een (wildvorm) Mauremys reevesii maar te “onregelmatig” voor een Ocadia sinensis. Ook is het lijnpatroon aanzienlijk “dikker” dan de dunne lijnen die de streepnekschildpad normaliter vertoont. 3) Ocadia sinensis heeft op de onderzijde (plastron en marginale) een lichte kleur met in de kern van elk schild een donkere vlek. De vlekken op de onderzijde van de marginale schilden hebben in het algemeen een donkere rand met lichtere kern. Mauremys reevesii heeft een licht tot donker plastron met een veel groter gehalte donkere kleuring die samensmelt of soms een geheel vormt. Hybrides lijken vaak het patroon van Ocadia te tonen, maar dan aanzienlijk donkerder van kleur en de vlekken onderop de marginale schilden zijn solide, deze missen dus de lichtere kern. 4) enige rode kleuring in het patroon die soms in jonge O. sinensis te vinden is, is bij hybrides zo goed als afwezig.

Mutaties:  Gezien het hier gaat om een vrij algemene soort en de hoge aantallen die worden voortgebracht in de schildpadfarms worden er ook afwijkende exemplaren gevonden waarmee men verder kweekt. Zeker nu de populariteit van schildpad mutaties erg gestegen is en daarmee ook de prijzen. Van vele varianten is de manier van vererven nog niet bekend. Er zijn onder andere (Tplus) albino’s, hypomelanistische dieren, pastels (ook wel clowns genoemd) en dieren met afwijkende patronen en/of schildkleur.

Gedrag:  Mauremys reevesii is absoluut niet schuw en dagactief. Zowel in hun natuurlijke habitat en in het aqua-terrarium zijn ze vaak zonnend te vinden op een zandbank of uit het water stekende stam. Men kan vrij dichtbij komen voor de dieren het water in duiken. Het zijn actieve jagers en wandelen voornamelijk over de bodem opzoek naar voedsel. Jegens zowel soortgenoten als andere soorten schildpadden zijn ze vrij tolerant. Let wel op dat in de paartijd mannen zeer territoriaal kunnen zijn tegen elkaar.

 

Herkomst en habitat:  de M. reevesii was zeer algemeen in zijn verspreidingsgebied en kwam door bijna geheel China voor. Helaas zijn alle bekende locaties met wilde populaties zo goed als leeg geroofd voor de Chinese voedsel en medicijnen markt. Nu zijn er nog enkele populaties te vinden in China en Noord en Zuid Korea. Populaties die voorkomen in Hongkong, Taiwan en Japan zijn mogelijk uitgezette populaties. De beschreven populaties in Timor (Indonesie), Timor Leste en Palau zijn zeker uitgezette populaties.

Men kan (kon) deze schildpadden in een breed scala biotopen vinden. Maar de voorkeur gaat uit naar ondiepe poele, vijvers, moerassen en stroompjes met een matige stroming en veel vegetatie. Soms word de soort ook aangetroffen rond de drainages en wetlands van agrarische gebieden maar deze worden vaak direct gevangen door de lokale bewoners

 

Huisvesting:  omdat deze schildpad niet zeer groot word is het een goede keuze voor liefhebbers met slechts beperkte ruimte tot hun beschikking. Een enkele volwassen man zou in een Zoomed Turtletub gehuisvest kunnen worden, maar bij voorkeur groter natuurlijk. Een volwassen koppel of trio (1.2) verdient een watergedeelte van 100x70x25cm (plusminus 150liter) en een landgedeelte waar ruimte is om te zonnen en de eieren af te zetten. Pasgeboren Mauremys reevesii zijn vrij slechte zwemmers maar volwassen exemplaren kunnen ook in dieper water gehouden worden, zeker als er voldoende klimmogelijkheden in het water zelf zijn om zo gemakkelijk het wateroppervlakte te bereiken. Deze soort is erg verdraagzaam tegen andere schildpadsoorten, dus mits er voldoende ruimte is en de medebewoners eenzelfde rustig karakter hebben kan deze soort gecombineerd worden met schildpadden uit hetzelfde gebied en met dezelfde eisen. Voorkom echter wel mogelijke kruizingen.

Men zal de gemiddelde “leek” wel eens horen verklaren dat waterschildpadden stinken. Dit is bijna altijd het gevolg van een slechte waterkwaliteit/onderhoud in combinatie met hun dierlijke dieet. Doormiddel van een goede filtratie en de manier waarom men voert kan dit dus gemakkelijk voorkomen worden. Zoals bij de huisvesting van alle waterschildpadden is een goede filtratie van het water noodzakelijk om deze schildpad in goede gezondheid te houden. Aquaria met pasgeboren en opgroeiende exemplaren kan met filteren doormiddel van sponsfilters aangesloten op een luchtpomp of de bekende interne aquariumfilters. Wanneer de dieren groeien en in een groter watergedeelte worden geplaatst is filtratie doormiddel van een externe “potfilter” welke zowel mechanisch als biologisch filtert aan te raden. Een sterke stroming is voor deze soort niet nodig, maar enige verplaatsing van het water en vooral het oppervlakte is aan te raden. De meeste zuurstofopname van water vind aan het oppervlakte plaats, bij stilstaand water is er slechts een beperkt deel van het aquariumwater wat in contact staat met het oppervlakte, doormiddel van de uitvoer van uw filter aan het oppervlakte te laten uitmonden creëert u hier constante verplaatsing waardoor het zuurstofgehalte van het water stijgt. Dit verminderd bacteriegroei drastisch en daarmee onder andere nare luchtjes aanzienlijk. Natuurlijk gaat de algemene waterkwaliteit hiervan ook omhoog. Vervang ondanks de goede filtratie elke week tot 14 dagen een deel van het water (20 tot 50%).

Enige inrichting doormiddel van stukken wortelhout kleden het waterdeel aan en bieden schuil en klim mogelijkheden. Vooral als er meerdere schildpadden samen worden gehouden bied deze inrichting de bewoners de kans om elkaar te ontwijken. Deze soort wandelt vooral over de bodem en is een kalme zwemmer dus men hoeft weinig rekening te houden met voldoende zwemplekken. Door een kurkschors stam in het water te laten drijven bied u de schildpadden een extra plek om zich te verschuilen en uit het water te klimmen. Bij voorkeur bedekt u de bodem met een dunne laag fijn aquariumzand, men kan hier grove ronde stenen aan toevoegen maar gebruik geen scherpe en/of fijne grind/split varianten. Deze kunnen meegegeten worden tijdens het voeden en inwendig voor darm en maagwand problemen zorgen. Denk bijvoorbeeld aan verstopping, beschadiging en perforaties. Levende (drijf)planten zijn een goede toevoeging aan het decor. Niet alleen ziet uw aquarium er natuurlijker uit, ook bieden deze nog meer schuil en schaduwplekken en vele planten verlagen de nitraten en ander afval in het water. Let er wel op dat u soms een deel zal moeten vervangen aangezien deze soort, zeker als deze ouder word een deels plantaardig dieet heeft. Goede opties zijn waterhyacint, eendenkroos, waterpest en hoornblad.

Zoals gemeld is een gepast landgedeelte belangrijk, zeker als er ook mogelijk eileggende vrouwtjes worden gehuisvest. Deze dienen ten alle tijden een gemakkelijk te bereiken zand/aarde deel tot hun beschikking te hebben om eventuele eieren te kunnen leggen. Voor mannen en jonge dieren is een drijvend eiland of plateau waar zij geheel op kunnen afdoende. Houd er rekening mee dat er voldoende ruimte is voor alle bewoners om tegelijk te zonnen en bied eventueel een additionele zonneplek wanneer een schildpad zich territoriaal gedraagt jegens de andere bewoners. Een gepaste zonneplek is voor deze soort zeer belangrijk, hier kunnen de Mauremys thermoreguleren en drogen. Bij voorkeur bied u ook een mate van UVB op deze zonneplek, dit kan afhankelijk van de afstand tot het dier en formaat van het verblijf met compact/spaarlampen of de efficiënte HID lampen van bijvoorbeeld Solar Raptor. Dit bevorderd de groei, ontwikkeling en gezondheid van uw schildpad aanzienlijk! En is eigenlijk noodzakelijk als u optimaal voor uw Mauremys wilt zorgen. Als er voldoende warme zonneplekken zijn van 29-31C is additionele verwarming van de luchttemperatuur en water vaak niet nodig. In de zomermaanden mag deze 25/26C meten. In lente en herfst 24/25C. Nachtelijke dalingen tor 18/20C worden goed verdragen en in de winter kan men een rust bieden bij 10/12C, let hierbij wel op de mogelijke herkomst van uw M. reevesii en pas de eventuele omstandigheden hierop aan. Verlicht het verblijf 8/10uur tot 12.5/13.5uur per dag afhankelijk van het seizoen

 

Dieet:  de Chinese Driekielschildpad heeft een zeer breed dieet welke in de basis dierlijk van aard is. Echter neemt de mate van inname van plantaardige materie toe als de schildpadden ouder worden. Een goed basis dieet bestaat uit de Zoomed natural turtle diet, Repashy Savory stew en wormen. Maar bij voorkeur bied u een grotere variatie met andere voedsel items zoals bloodwormen, meel en morioworm, spiering, mossel, gammarus (vers), garnaal, andere insecten, slakken en Repashy Grub & Meatpie. Plantaardig materiaal dat word aangenomen is Andijvie, witlof, veldsla, romaine, radijsblad, paksoi en fruit zoals appel en banaan. Voed jonge dieren bijna dagelijks tot om de dag, groeiende en volwassen dieren eens per 2 a 3 dagen. Let goed op het gewicht en voorkom vervetting, iets wat snel kan gebeuren als men te eenzijdig en teveel voed. Een goede calciumopname is voor onder andere de groei en schild/botopbouw van uw schildpad belangrijk, echter is het lastig op bepoederde insecten en dergelijke aan te bieden omdat in het water een groot deel van de voeding afspoelt voor de inname. Hierom is een goede kwaliteit schildpadkorrels en de Repashy voedingen een belangrijk deel van het dieet.

 

Voortplanting:   wanneer een dier de juiste verzorging geniet kan deze na 5 a’ 6 jaar geslachtsrijp zijn. Vrouwtjes zijn vaak later zover als de mannen, wat bij bijna alle (dier) soorten het geval is. In het wild vinden de meeste paringen plaats na het koude seizoen van Maart t/m Juni. Eieren worden gelegd van Mei t/m begin Augustus. In gevangenschap kan het echter het hele jaar door gebeuren zolang de omstandigheden dit mogelijk maken. Vrouwtjes leggen een tot drie maal per jaar een legsel van gemiddeld 3 tot 8 eieren. Het tweede en mogelijk derde legsel zijn vaak kleiner als de eerste. Voed uw schildpad in deze periode goed en met een voornamelijk dierlijk, calciumrijk dieet. Het uitbroeden van de eieren is vrij eenvoudig, er is geen dia-pauze of afkoeling in de nacht benodigd zoals bij de incubatie van sommige andere schildpad soorten. Plaats de eieren in een incubator op een substraat van vermiculiet of Repashy Superhatch. De luchtvochtigheid dient 85/95% te zijn maar de eieren mogen niet in een nat substraat liggen. Stel de incubator in op 30/31C. Bij deze temperaturen duurt de incubatieperiode gemiddeld 61-68 dagen. Langer is mogelijk bij lagere temperaren, dus heb geduld J

Zodra de jongen uitkomen is het verstandig deze in een goed geventileerd, kunststof container op een substraat van nat keukenpapier te plaatsen. Hier kan het jong rusten van de moeite die het heeft gekost om uit het ei te kruipen en de eventuele resten van de eierdooier op te nemen. Plaats deze container in de incubator waar u de eieren heeft uitgebroed. Na enkele dagen, wanneer de activiteit van het jong toeneemt kan u deze in een simpel verblijf plaatsen waar deze kan beginnen met voeden en groeien.

Jonge Mauremys reevesii zijn vaak slechts 25/30mm groot en slechte zwemmers. Ze verblijven een groot deel van de tijd in zeer ondiepe (tijdelijke) poelen met veel vegetatie. Hier voeden ze zich met allerlei kleine waterdieren. Een kunststof container van 40x30cm met een ondiepe laag water, niet hoger dan hun schildlengte is afdoende om een kleine groep op te starten. Plaats voldoende mogelijkheden om gemakkelijk het oppervlakte te bereiken en te zonnen. Dit kan doormiddel van reptile caves, kurkschors, ander wortelhout en vlakke stenen. Door waterpest en spagnummos aan het water toe te voegen bied u extra schuil en rustplaatsen. Daarnaast hebben deze een positief effect op de waterkwaliteit. Plaats een bruissteen aangesloten op een luchtpomp om het zuurstofgehalte te verhogen en voor enige waterverplaatsing te zorgen. Vervang elke week het overgrote deel van het water. Men kan starten met voedsel zoals levenden of ontdooide bloedwormen en andere muggenlarven, artemia, gammarus en stukjes worm. De schildpadjes zijn geen moeilijke eters en zullen snel wennen aan eten van de bekende schildpadkorrels. Let op, ook al spenderen  jonge Mauremys reevesii een groter deel van hun leven in het water, toch word een zonneplek met UVB zeer op prijs gesteld. Deze is noodzakelijk om de schildpadjes gezond groot te brengen.

© 2015 - 2022 Het Terrarium | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel